Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Historisk arkiv
Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Harald Vs trontale 1991-1992 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1991-1992 og melding om rikets tilstand (pdf)..
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 136. Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Grete Faremo.
Stortinget, 2. oktober 1991.

Kilde: www.stortinget.no