Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Statsministerens kontor
Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Harald Vs trontale 1992-1993 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1992-1993 og melding om rikets tilstand (pdf). 
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 137.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Jan Henry T. Olsen.
Stortinget, 2. oktober 1992.

Kilde: www.stortinget.no