Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Harald Vs trontale 1994-1995 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1994-1995 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 139.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Hill-Marta Solberg.
Stortinget, 3. oktober 1994.

Kilde: www.stortinget.no