Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Statsministerens kontor
Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Harald Vs trontale 1996-1997 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1996-1997 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 141.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Reidar Sandal.
Stortinget, 2. oktober 1996.

Kilde: www.stortinget.no