Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av taler på Arbeiderpartiets landsmøte 1945

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen I

Utgiver: Statsministerens kontor

.

Utdrag av taler på Arbeiderpartiets landsmøte 1945.
Folkets Hus, Oslo, 31. august og 2. september 1945.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no.