Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1946

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1946 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 90. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 14. desember 1946.

Kilde: www.stortinget.no