Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Regjeringen Gerhardsens tiltredelseserklæring desember 1945

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Gerhardsens tiltredelseserklæring desember 1945 (pdf).
Stortinget, 11. desember 1945.

Kilde: www.stortinget.no