Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Tale om gjenreisningen av Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale om gjenreisningen av Finnmark.
NRK og Folkets Hus i Oslo, 9. oktober 1946.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.