Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale til Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons kongress 1946

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale til Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons kongress 1946.
Folkets Hus, Oslo, 7. mai 1946.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no