Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av middagstale til kong Haakon VII på hans 75-årsdag 1947

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av middagstale til kong Haakon VII på hans 75-årsdag.
Regjeringsmiddag, Akershus slott, Oslo, 3. august 1947.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no