Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1947

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale på Norsk Bonde- og Småbrukarlags årsmøte.
Bergen, 7. juni 1947.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no