Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Regjeringen Gerhardsens tiltredelseserklæring 1955

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Gerhardsens tiltredelseserklæring 1955 (pdf).
Stortinget, 24. januar 1955.

Kilde: www.stortinget.no