Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Kong Olav Vs trontale 1962-1963 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1962-1963 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 107. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Aase Bjerkholt.
Stortinget, 2. oktober 1962.

Kilde: www.stortinget.no