Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale til norsk FN-styrke på vei til Suez 1956

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale til norsk FN-styrke på vei til Suez 1956.
Oslo lufthavn Fornebu, 10. november 1956.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no