Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Kommentar til Sovjetunionens statsminister Nikita Krusjtsjovs fall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Kommentar til Sovjetunionens statsminister Nikita Krusjtsjovs fall.
Arbeiderbladet, 16. oktober 1964.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no