Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1963

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1963 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 107. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1963.

Kilde: www.stortinget.no