Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1964

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1964 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 108. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1964.

Kilde: www.stortinget.no