Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Minneord om USAs president John F. Kennedy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Minneord om USAs president John F. Kennedy.
Det Norske Studentersamfunds minnemøte,
Universitetsplassen, Oslo, 23. november 1963.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no