Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Tale i tidligere stortingspresident Carl J. Hambros bisettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale i tidligere stortingspresident Carl J. Hambros bisettelse.
Trefoldighetskirken, Oslo, 19. desember 1964.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no