Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Kong Olav Vs trontale 1965-1966 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1965-1966 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 110. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Aase Bjerkholt.
Stortinget, 9. oktober 1965.

Kilde: www.stortinget.no