Historisk arkiv

Statsminister Lars Korvald

Kong Olav Vs trontale 1973-1974 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Korvald

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1973-1974 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 118. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Helga Gitmark.
Stortinget, 10. oktober 1973.

Kilde: www.stortinget.no