Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Statsministerens kommentar etter rasulykke i Rissa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kommentar etter rasulykke i Rissa (pdf)