Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Innlegg i debatt om revidert nasjonalbudsjett 1979

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i debatt om revidert nasjonalbudsjett 1979.
Stortinget, 8. juni 1979.