Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Innlegg på Arbeiderpartiets landsstyremøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg på Arbeiderpartiets landsstyremøte.
Tønsberg, 19. februar 1980.