Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Tale ved åpning av Bygningsindustriarbeiderdagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av Bygningsindustriarbeiderdagene.
Fredrikstad, 8. juni 1979.