Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Tale ved åpning av Olavsgruva på Røros

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av Olavsgruva.
Røros, 26. mai 1979.