Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Tale ved bekransning av Bergmannsmonumentet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved bekransning av Bergmannsmonumentet.
Røros, Sør-Trøndelag, 27. mai 1979.