Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Budskap til Kinas folk og regjering 1942

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Budskap til Kinas folk og regjering 1942.
London, 3. februar 1942.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.