Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

"Old Man Norway", portrett av statsminister Johan Nygaardsvold 1944

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

"Old Man Norway", portrett av statsminister Johan Nygaardsvold.
Særtrykk av artikkel i The Norseman bind II, nummer 2, mars-april 1944.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.