Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Radiotale etter besøk i USA og Canada april-juli1942

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Radiotale etter besøk i USA og Canada april-juli1942.
BBCs norske tjeneste, London, 17. juli 1942.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.