Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Uttalelse til avisen "Victory" 1941

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Uttalelse til avisen Victory.
London,18. februar 1941.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.