Historisk arkiv

Digitalisere forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Digitalisering av offentlige tjenester og interne arbeidsprosesser er viktig for å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Digitale tjenester vil gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, samtidig som det legger til rette for at stat og kommune kan løse oppgavene mer effektivt.

IKT-politikken skal skape grunnlag for verdiskaping, kvalitet i offentlige tjenester, demokratisk deltakelse og inkludering. Regjeringen vil forbedre offentlig sektor og gi innbyggere og næringsliv et enklere og bedre møte med det offentlige. For å oppnå dette vil regjeringen

  • Finne bedre løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
  • Heve ambisjonsnivået for digitalisering og IKT-basert samhandling
  • Vurdere klarere tidsfrister og strengere krav til gjennomføring av vedtatte tiltak
  • Vektlegge realisering av varslede gevinster ved digitalisering

Dette gjør regjeringen

  • Regjeringen legger til rette for digital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne. eForvaltningsforskriften er endret slik at det offentlige som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggerne.
  • I løpet av året kan innbyggerne kostnadsfritt velge en digital postkasse fra e-Boks eller Digipost. De første offentlige virksomhetene vil da levere post til digitalt. I tiden som følger vil stadig flere offentlige virksomheter levere digital post fremfor papirpost til innbyggerne.
  • Et felles register over digital kontaktinformasjon, som e-postadresse og mobiltelefonnummer, betyr at innbyggerne bare trenger å registrere kontaktinformasjonen sin ett sted.
  • Regjeringen digitaliserer interne arbeidsprosesser og tjenester. Den har satt i gang arbeid med flere modne digitaliseringsprosjekter i forvaltningen, som løsning for elektronisk tinglysning i Kartverket og selvbetjeningsløsninger i Husbanken.
  • Regjeringen har etablert et eget statssekretærutvalg for IKT som vil drøfte viktige prioriteringer og IKT-satsinger fremover, og spesielt utfordringer knyttet til offentlige tjenester som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.