Historisk arkiv

Økt valgfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen ønsker økt valgfrihet for den enkelte. Økt valgfrihet handler om at den enkelte innbygger har nødvendig frihet til å styre egne valg, til å få utløp for skapertrang og tiltakslyst og handlingsrom til å utfolde seg uten at det går på bekostning av fellesskapet.

Økt valgfrihet handler også om å flytte beslutninger nærmere de som blir berørt. Mindre statlig styring og mer myndighet til kommunene vil gi økt valgfrihet for lokalsamfunnene.

Regjeringen vil

  • gi økt valgfrihet for brukerne. Regjeringen vil at private og frivillige skal i større grad slippes til (for eksempel skole og omsorgstjenester). Dette vil gi et bedre og mer mangfoldig tilbud
  • fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud som skaper unødige hindre i hverdagen (for eksempel scooterkjøring og segway)
  • gi innbyggerne større råderett over sin egen tid (for eksempel myke opp åpningstidsbestemmelsene for vinmonopol og butikker)
  • forenkle lover og regler som regulerer innbyggernes handlingsrom og råderett over egen eiendom (for eksempel plan og bygningsloven).

Dette gjør regjeringen

  • startet arbeidet med å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse
  • startet arbeidet med ”fritt brukervalg” i kommunene
  • utvidet forsøksordning med å la kommunene regulere scooterkjøring