Historisk arkiv

VIDEO: Styrker kampen mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen har bestemt seg for å gi 5,5 millioner ekstra til aktører som jobber for å bekjempe fattigdom.

Regjeringen har bestemt seg for å gi 5,5 millioner ekstra til aktører som jobber for å bekjempe fattigdom.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson avslørte nyheten da han før jul besøkte Fattighuset i Oslo.

- Regjeringen vil bedre betingelsene for frivillig sektor på velferdsområdet. I statsbudsjettet for 2014 er bevilgningen til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som utfører arbeid for vanskeligstilte økt med totalt 10,5 mill. kroner, forteller statsråden.

- Vi jobber målrettet for å bekjempe fattigdom generelt og barnefattigdom spesielt, legger han til.

Statsråden besøkte Fattighuset sammen med stortingsrepresentantene Arve Kambe (H) og Erlend Wiborg (FrP).

- Jeg vil berømme jobben Fattighuset gjør for de vanskeligstilte. Det er et svært viktig arbeid, som regjeringen støtter fullt ut, sier statsråd Robert Eriksson.