Historisk arkiv

VIDEO: Ber NAV endre permitteringspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Den siste tiden har NAVs praksis rundt utbetaling av dagpenger fått mye oppmerksomhet. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson møtte mandag 27. januar partene i arbeidslivet for å rydde opp.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha en rask forskriftsendring som skal klargjøre regelverket om dagpenger under permitteringer. 

Robert Eriksson møtte mandag LO og NHO til et møte hvor regelverket rundt dagpenger under permittering ble diskutert.

– Jeg ber nå NAV stoppe behandlingen av alle saker som gjelder dagpenger under permittering inntil en ny forskrift er på plass mandag 3. februar. Den vil klargjøre hvordan regelverket skal praktiseres, sier statsråden.

– Når vi presiserer forskriften vil det bli en bedre og mer rettferdig praksis, legger han til.

Departementet vil etter møtet i dag sende brev til Arbeids- og velferdsetaten om at all behandling av saker som gjelder dagpenger under permittering, umiddelbart stilles i bero. Dette gjelder både søknader som ikke er behandlet eller er under behandling og klagesaker under behandling.

I brevet vil det også fremgå at departementet innen kort tid vil forskriftsfeste vilkår for å få dagpenger under permittering. 

Gå til ASDs Flickr-konto for flere bilder fra møtet.