Historisk arkiv

Uførereformen iverksettes i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2011 trer i kraft 1.januar 2015. Reformen innebærer blant annet at den nye uføretrygden skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt, og at brutto uføretrygd økes for å kompensere for dette.

Uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2011 trer i kraft 1.januar 2015. Reformen innebærer blant annet at den nye uføretrygden skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt, og at brutto uføretrygd økes for å kompensere for dette.

Omleggingen vil gjøre det lettere for uføre å kombinere trygd og arbeid, og å øke arbeidsinnsatsen dersom de har mulighet for det.

Dagens uføre blir kompensert for bortfallet av dagens særlige skattefordeler for uføre ved at brutto uføretrygd økes. De fleste uføre vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av omleggingen. Brutto uføreytelse øker mer enn økningen i skatteinntekter, men uføre med høy gjeld kan likevel komme noe dårligere ut. Regjeringen foreslår derfor i statsbudsjettet å innføre en treårig overgangsordning som i 2015 gir inntil 20 000 kroner i skattefradrag til uføre som har gjeld.

Se pressemelding om Folketrygdens utgifter