Historisk arkiv

Nyheter

Vil bruke Muligheten som mal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen ønsker å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Under et besøk på Muligheten i Fjell kommune fikk statssekretær Torkil Åmland se hvordan tiltaket fungerer i praksis.


Fra venstre: Ordfører i Fjell kommune Eli Berland, fagleder tiltaksteam NAV Fjell Kristoffer M. Møvik, avdelingsdirektør i NAV Fjell Rune Jacobsen, statssekretær Torkil Åmland og avdelingsleder Monica Pedersen i NAV Fjell. Foto: ASD

Regjeringen ønsker å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Under et besøk på Muligheten i Fjell kommune fikk statssekretær Torkil Åmland se hvordan tiltaket fungerer i praksis.

Statsråd Robert Eriksson er tydelig på at regjeringen vil innføre aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. - Vi jobber nå med å få på plass en lovendring som innebærer at hovedregelen skal være at man stiller krav om aktivitetsplikt for de som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, har Eriksson tidligere uttalt.

Politisk ledelse er nå i en fase der målet er å samle mest mulig informasjon om hvordan aktivitetsplikt fungerer i praksis. Som et ledd i denne prosessen besøkte statssekretær Torkil Åmland før påske tiltaket Muligheten i Fjell kommune i Hordaland. Tiltaket er rettet mot mottakere av sosialhjelp som er eller kan bli arbeidsføre.

Ifølge avdelingsleder Monica Pedersen i NAV Fjell viser erfaringene så langt at det å stille krav om aktivitet hjelper både unge og gamle med å komme videre i livet. - Siden oppstarten i september 2012 har rundt 60 prosent av deltakerne gått ut i ordinært arbeid eller over i annen aktivitet. Det er tall vi er fornøyde med, konstaterer hun.

Torkil Åmland mener det er all grunn til å lytte til hva de har fått til i Fjell: - Det er veldig nyttig å komme hit for å høre hvilke erfaringer man har gjort seg. Mye tyder på at vi vil bruke Fjell kommune og Muligheten som en slags mal når vi nå utformer forslag til nytt regelverk på dette området. Vi vil stille større krav til mottakere av sosialhjelp, fordi vi ser at det bidrar til å få folk i arbeid. Det ligger mye omsorg i det å stille krav, fastslår Åmland.


Fakta om Muligheten: 

 • For å motta sosialhjelp må brukerne møte mandag til fredag fra kl 09.00-12.00 på Muligheten ved Rødekorshuset.
 • Det forventes at deltakerne stiller opp og deltar aktivt i programmet. ”Det er du selv som er hovedansvarlig for ditt eget liv”, heter det i informasjonsskrivet fra Muligheten.

Muligheten tilbyr:

 • frokost hver dag
 • hjelp til å komme i arbeid og å være i daglig aktivitet
 • hjelp til å utarbeide en handlingsplan for hvordan bli selvhjulpen
 • hjelp til å finne ledige stillinger, skrive CV og søknader
 • hjelp til å forberede seg til jobbintervju
 • hjelp til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser
 • mulighet til å besøke andre bedrifter
 • deltakelse på ulike temamøter
 • deltakelse på ulike aktiviteter, som trening, maling m.m.
 • samtaler, råd og veiledning

Hva skjer dersom deltakerne ikke møter på Muligheten?

Det blir sett på som et vilkår i vedtaket om sosialhjelp at den enkelte møter på Muligheten hver dag. Det blir trekk i utbetalingen ved ugyldig fravær. Ved oppmøte fem minutter for sent trekkes en halv dags livsopphold. Ved oppmøte etter kl 11 trekkes en hel dags livsopphold. Ved ugyldig fravær trekkes en hel dags livsopphold. Og ved høyt, ugyldig fravær blir det også trekk i stønad til husleie og strøm.