Historisk arkiv

Norges strategi for ILO-deltakelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I perioden 2014-2017 er Norge valgt inn som styrerepresentant i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Hva Norge vil med sin styreplass er nå fastsatt i en egen strategi.

Relevante lenker