Historisk arkiv

Ekspertgruppen overleverer forslag til forbedringer i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Presseinvitasjon

Ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan bidra til et enklere, mer effektivt og brukertilpasset NAV leverer torsdag sin sluttrapport til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Tid: Torsdag 9.april kl. 10.00

Sted: Møterom 2511 i R5, Akersgt. 59.

Ekspertgruppen ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet i mars 2014, og har vært ledet av direktør Sigrun Vågeng. Ekspertgruppen har vurdert tiltak som kan bidra til å nå målene for NAV-reformen, blant annet å få flere i arbeid og aktivitet, samt å skape en enklere, mer effektiv og brukertilpasset arbeids- og velferdsforvaltning.

Kontaktpersoner

Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas, mobil 48 00 10 61.

Kommunikasjonsrådgiver Morten Dagre, mobil 95 17 96 40.