Historisk arkiv

Nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

En ny forskrift gir ved tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015.

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en ny forskrift som gir adgang til at det ved tariffavtale kan gjøres unntak fra reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet åpner for slikt unntak.

Forskriften innebærer at dersom det gjelder en tariffavtale i bemanningsforetaket, som er inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer, kan likebehandlingsreglene fravikes.

Forskriften får ikke umiddelbar virkning for løpende tariffavtaler i tariffperioden. Først etter at en tariffavtale er revidert, eller dersom ny avtale inngås, vil forskriften gi grunnlag for fravikelse. Det finnes en overgangsbestemmelse om dette i forskriftens § 2.

Se forskriften på Lovdata