Historisk arkiv

Regjeringen svarer ESA om allmenngjøring av regler om reise, kost og losji

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen peker på noen forhold hvor Norge har et annet syn enn ESA.

–Regjeringen har i dag svart på ESAs brev fra 10. juli 2015, hvor ESA kom med sine foreløpige vurderinger i saken om allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.  

Bakgrunnen er at NHO sendte en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA med påstand om at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefrihet i EØS-avtalen etter Høyesteretts avgjørelse i 2013. 

Grundig dom fra Høyesterett

 I vårt svar viser vi til at Høyesterett har avsagt en grundig dom, som er gjeldende rett i Norge. Vi har også benyttet anledningen til å peke på noen forhold hvor vi har et noe annet syn enn ESA, sier Eriksson.

–I brevet understreker vi at vi er åpne for en dialog med ESA for å sikre at norsk rett også i fremtiden holder seg innenfor EØS-rettens grenser, sier statsråden.

Les regjeringens svar til ESA