Historisk arkiv

Statusrapport om arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i januar 2015. Det er nå utarbeidet en første statusrapport om gjennomføringen av tiltakene. Ansvaret for oppfølgingen er fordelt på seks ulike departementer.

Regjeringen ønsker et godt samarbeid med partene i arbeidslivet om innsatsen for å sikre et seriøst arbeidsliv. Strategien mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet etter dialog med organisasjonene i arbeidslivet. Statsministeren holdt et eget toppmøte om saken i september 2014. I samsvar med strategien videreføres samarbeidet med partene i arbeidslivet. Statsministeren inviterer i den sammenhengen til et nytt toppmøte om arbeidslivskriminalitet 27. januar 2016.

Les statusrapporten her