Forsiden

Historisk arkiv

Vedtak fra Tariffnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda fattet 3. februar 2015 nytt vedtak om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore). Vedtaket vil bli tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside så snart det er ferdigstilt.