Historisk arkiv

Vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda besluttet 11. mai 2015 å allmenngjøre tariffavtaler for godstransport på vei.

Vedtaket og ny forskrift om allmenngjøring er tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.