Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Endringene gir bedrifter som står overfor midlertidige problemer, mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

Endringene innfører en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker med dagpenger. Perioden vil inntreffe hver gang de 30 ukene med permittering uten lønnsplikt nås innenfor en 18 månedersperiode, uavhengig av  om det er en ny permittering eller ikke.

Samtidig utvides perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt med ytterligere 19 uker, etter disse fem dagene med lønnsplikt. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering økes dermed med 20 uker.

Med disse endringene vil samlet periode med lønn eller dagpenger i en løpende permittering, være 52 uker, bestående av til sammen tre uker med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger. Endringene trer i kraft 1. juli og gjelder for permitteringer som allerede var iverksatt før ikrafttredelsen og for nye permitteringer som iverksettes etter 1. juli 2016.

Les mer om endringene i permitteringsregelverket på Arbeids- og velferdsdirektoratets (NAVs) sider.