Historisk arkiv

ESA uenig med Høyesterett om allmenngjøring av reise, kost og losji

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

ESA har vedtatt å åpne en formell sak mot Norge i den såkalte Verftssaken (STX-saken) om allmenngjøring av dekning av utgifter til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere.

– ESA har nå valgt å åpne sak mot Norge etter Høyesteretts dom i Verftssaken i  2013,  sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Vi skal nå gjøre en grundig vurdering av åpningsbrevet før vi svarer ESA, sier statsråden. 

Bakgrunn

Høyesterett avgjorde i en enstemmig dom i 2013, at reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien er i tråd med EØS-retten. Dette er ESA uenig i og mener at det norske systemet med allmengjøring av tariffavtalenes bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefriheten i EØS-avtalen. ESA formidlet samme syn i et uformelt brev i juli 2015. 

Brev fra ESA

Les brevet fra ESA her