Historisk arkiv

Arbeidstidsutvalget overleverte rapport om arbeidstidsreguleringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstidsutvalget overleverte 6. januar sin innstilling om arbeidstid. Utvalget har gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

–  Rapporten fra Arbeidstidutvalget er et viktig ledd i regjeringens oppfølging av regjeringsplattformen. Den vil bidra til en viktig debatt om arbeidstidsspørsmål, sier statsråd Anniken Hauglie, som nå sender forslagene på høring. 

Utvalget har vært ledet av professor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe, og har bestått av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Arbeidstidsutvalget:  oversikt over forslag i NOU 2016:1

Arbeidstidsutvalget: mandat og medlemmer

Bilder fra pressekonferansen

Klikk her for å se bilder fra pressekonferansen