Historisk arkiv

Samvittighetsutvalget overleverte NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fikk overlevert Samvittighetsutvalgets NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet av utvalgets leder Bjørn K. Myskja.

Samvittighetsutvalgets leder Bjørn K. Myskja i forgrunnen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i bakgrunnen mens hun intervjues.
Samvittighetsutvalgets leder Bjørn K. Myskja etter at han hadde overlevert utvalgets NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet til arbeids- og sosialminster Anniken Haugle (i bakgrunnen). Foto: Øyvinn Myge/ASD

Utvalget har jobbet sammen i halvannet år med temaer knyttet til samvittighetsspørsmål i arbeidslivet. Utvalgets mandat har vært å utrede samvittighetsfrihet ved utøvelse av arbeidsoppgaver og bidra til etisk refleksjon og praktisk hjelp.

– Hvordan regjeringen skal følge opp rapporten må vi komme tilbake til, men jeg gleder meg til å lese utvalgets forslag og konklusjoner om et viktig tema i arbeidslivet, sa statsråden under overrekkelsen av NOU-en om samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Les Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016:13) her.

Bilder

Bilder fra pressekonferansen (Flickr.com)