Historisk arkiv

Tariffnemnda har fastsett lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda fastsette 11. november 2016 forskrift om allmenngjering av tariffavtale for fiskeindustribedrifter.

Forskrifta er fastsett med heimel i allmenngjeringslova.

Tariffnemndas vedtak

Du finn Tariffnemndas vedtak her: 

Dei nye lønnssatsane vil gjelde frå kunngjering i Norsk Lovtidend (Lovdata).