Historisk arkiv

Mottok rapport om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok rapport om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i blå kjole til venstre, Ole Andreas Engen i grå dress og sort skjorte foran blå pressevegg med riksløven.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok rapporten om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten av lederen av arbeidsgruppen, professor Ole Andreas Engen. Foto: ASD

– Denne rapporten er et viktig grunnlag for videre oppfølging i næringen og som grunnlag for kommende stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

En partssammensatt arbeidsgruppe har drøftet HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. 

Arbeidsgruppen leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 29. september.

Se presentasjon og overrekkelse av rapporten i opptak:

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen

Rapporten

Bilder